chapter-leaders

Global & Bangalore LeadVandana Verma

c0c0n2019

Pune LeadShrutirupa Banerjiee

c0c0n2019

Mumbai LeadAshwini Varadkar

ashwini

Gujrat Lead Namrata Brahmkshatriya

c0c0n2019

NewYork Leads

Zoe Braiterman c0c0n2019 Aastha Sahni c0c0n2019

Delhi Leads

Saman Fatima - c0c0n2019 Aarti Bala c0c0n2019

Jaipur LeadRupika Luhach

c0c0n2019

Nagpur LeadMegha Sahu

c0c0n2019

Italy LeadLoredana Mancini

c0c0n2019