chapter-leaders

President & Bangalore Lead

c0c0n2019

Vandana Verma

Pune
c0c0n2019
Shrutirupa Banerjiee

Mumbai
ashwini
Ashwini Varadkar

Bhopal
c0c0n2019
Shreya Pohekar

Bhopal
c0c0n2019
Aarushi Koolwal

Coimbatore (Tamil Nadu)
c0c0n2019
Santhya R

Delhi
c0c0n2019
Saman Fatima

Delhi
c0c0n2019
Aarti Bala

Delhi
neha
Neha Dhyani

Jaipur, Rajasthan
neha
Rupika Luhach

Chandigarh
c0c0n2019
Priyam Singh

Indore
c0c0n2019
Akanksha Sachin Verma

Italy
c0c0n2019
Loredana Mancini

Hyderabad
c0c0n2019
Shivani Sharma

Assam
c0c0n2019
Shilpa Roy

New York, USA
c0c0n2019
Aastha Sahni

New York, USA
c0c0n2019
Zoe Braiterman


Bahadurgarh, Haryana
gunjan
Gunjan Chhillar

Washington DC, USA
masha
Guamaral (Masha)

Washington DC, USA
uma
Uma Rajagopal

London, UK
sarba
Shereen Peeroo-Finney

Oregon, USA
sarba
Sarba Roy

Vadodra, Gujarat
sarba
Abhilasha Rakesh Vyas

Ranchi, Jharkhand
sarba
Nidhi Nivedita

Lucknow, UP
sarba
Anshika Verma

 

Student Chapter Leaders

Coming soon

 

Previous Chapter Leaders

Gujarat Lead
c0c0n2019
Namrata Brahmkshatriya

Nagpur Lead
c0c0n2019
Megha Sahu